Утицај хришћанства на друштвени и морални живот у позноримској империји (IV–VI век)

Богословље 1998, 294–297

Цео текст (.PDF)