Оснивање Архиепископије у граду Iustiniana Prima 535. године после Христа

Богословље 1998, 298–328

Цео текст (.PDF)