Црквени односи на територији Војводине до конца византијске владавине

Богословље 1998, 347–352

Цео текст (.PDF)