Однос између Цркве и државе у Источноримској (византијској) империји

Богословље 1998, 393–406

Цео текст (.PDF)