Црквеноправне глосе на привилегије цара Василија II Охридској архиепископији

Богословље 1998, 410–423

Цео текст (.PDF)