Одговори охридског архиепископа Димитрија Хоматијана на питања српског краља Стефана Радослава

Богословље 1998, 424–427

Цео текст (.PDF)