Византијска рестаурација у Цариграду 1261. и црквена унија у Лиону 1274

Богословље 1998, 456–466

Цео текст (.PDF)