Радови Илариона Руварца који имају везу с византијском историјом

Богословље 1998, 508–510

Цео текст (.PDF)