Хроника Богословског факултета за 1998. годину

Богословље 1998, 511–512

Цео текст (.PDF)