Богословље

1966

О дијалогу правосаавља и англиканизма

Митрополит тијатирски Атинагора

Богословље 1966, 11-30

Цео текст (.PDF)

О дијалогу са старокатолицима

Емануил Фотијадис

Богословље 1966, 71-91

Цео текст (.PDF)