Структура и редакције словенских минеја

др Прибислав Симић

Година XVIII (ХХХIII) 1974, 67-108

Цео текст (.PDF)