Етиопска црква у прошлости и садашњости

Др Душан Љ. Кашић

Богословље 1973, 81-105

Цео текст (.PDF)