Јуродиви

Др Радмило Вучић

Богословље 1972, 56-68

Цео текст (.PDF)