Непознати иконостас Арсе Теодоровића

Мирјана Лесек

Богословље 1972, 69-84

Цео текст (.PDF)