Делови старог иконостаса из цркве манастира Бешенова y Музеју црквене уметности y Сремској Митровици

Мирјана Лесек

Богословље 1969, 157-167

Цео текст (.PDF)