Питање „александринизма“ посланице Јеврејима

Др Емилијан М. Чарнић

Богословље 1958/1, 27-39

Цео текст (.PDF)