Питање „филонизма“ посланице Јеврејима

Др Емилијан М. Чарнић

Богословље 1958/2, 9-26

Цео текст (.PDF)