Црква и државa

Др Викентије Фрадински

Богословље 1940, 103-113

Цео текст (.PDF)