Првобитни постанак имена и манастира Хиландара

Др Драгутин Анастасијевић

Богословље 1927, 134-138

Цео текст (.PDF)