Теофило Антиохијски

Др Марко Микијељ

Богословље 1927, 204-216

Цео текст (.PDF)