Народност старо-црквеног језика

Др Димитрије Ђуровић

Богословље 1928, 223-232

Цео текст (.PDF)