Оцене и прикази

Богословље 1928, 232-240

Цео текст (.PDF)