Стефан Првовенчани је заиста отац архиепископа Саве II

Ђорђе Сп. Радојичић

Богословље 1929, 52

Цео текст (.PDF)