Адресати посланице ‘Ефесцима’

Др Дим. Стефановић

Богословље 1932, 277-279

Цео текст (.PDF)