Кад је Теодосије писао живот и службу св. Петра Коришкога?

Драг. Костић

Богословље 1934, 371-382

Цео текст (.PDF)