Опис рукописних богослужбених књига горње и доње цркве у Сремским Карловцима

Л. Мирковић

Богословље 1935, 313-334

Цео текст (.PDF)