Оцене и прикази

Богословље 1935, 438-447

Цео текст (.PDF)