Двоструко монашко име краљице Јелене, удовице Вукашинове

Д. Костић

Богословље 1937, 262-266

Цео текст (.PDF)