Од чега зависи успешан пастирки рад

Др Димитрије Стефановић

Богословље 1937, 312-316

Цео текст (.PDF)