Један циркулар литургистичке садржине из 18. века

Недељко Б. Гргуревић

Богословље 1965, 165-169

Цео текст (.PDF)