Православна теологија мисије: суочавање са изазовима глобалног света

Панделис Калаидзидис
Богословска академија у Волосу
Предавач систематске теологије, Hellenic Open University
Истраживач, Katholieke Universiteit Leuven
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УДК: 271.2-76

БОГОСЛОВЉЕ 77/1 (2018) 61–92

Цео текст (.PDF)


Сажетак: Превласт евхаристијске еклисиологије половином прошлог века, довела је до потцењивања мисије и мисионарског рада. Истовремено, то је значило извесни анимозитет према активизму и социјалном ангажману. Овај рад показује значај мисије и колико њен недостатак утиче на негативан начин на православну теологију. Користећи историјске примере показаћемо да православље, источно и оријентално, нуди чврсту и утемељену теологију мисије. Мисија није само ширење хришћанске поруке људима који не знају за хришћанство, него још и више развијање свести о дубини изазова глобалног света. Црква окренута ка мисији, не може остати равнодушна на ове изазове. Кроз ову студију, показали смо да је мисија сама суштине Цркве, тј. није ништа мање конститутивна за Цркву од Евхаристије, и да је мисија имплементација и наставак Христове заповести у историји: „... и научите све народе крстећи их у име Оца и Сина и Светог Духа“ (Мт 28, 19). ▶ Кључне речи: мисија, евхаристија, повратак Оцима, глобални свет, литургија, евхаристијска еклисиологија.


Orthodox Theology of Mission: Challenges of the Global World

Pantelis Kalaitzidis

Theological Academy Volos
Lecturer of Systematic Theology, Hellenic Open University
Researcher, Katholieke Universiteit Leuven
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: The dominance of the Eucharist ecclesiology in the middle of the previous century led to the underestimation of mission and missionary work. At the same time, it meant a certain animosity towards activism and social engagement. This paper shows the importance of the mission and how lack of mission in the negative way affects the Orthodox theology. Using historical examples, the author has shown that Orthodoxy, Eastern and Oriental, offers a solid and grounded theology of the mission. The mission is not just spreading the Christian message to people who know nothing of Christianity, but rather the developing awareness of the depth of the challenges of the global world. The Church facing the mission cannot remain indifferent to these challenges. Through this paper, we have shown that the mission of the very essence of the Church, is no less constitutive for the Church than the Eucharist, and that the mission is the implementation and continuation of Christ’s commandment in history, “... and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit” (Matt. 28:19). ▶ Key words: mission, Eucharist, return to the Fathers, globalized world, Liturgy, Eucharistic ecclesiology.