Богословље

Ангелска Дијастема?

Вукашин Милићевић
Универзитет у Београду
Православни Богословски Факултет
Београд
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УДК: 27-1 Григорије Ниски, свети

БОГОСЛОВЉЕ 77/1 (2018) 139–151

Цео текст (.PDF)


Сажетак: За хришћанску онтологију створеног изворно стоички концепт дијастеме има кључно значење. На оригиналан и креативан начин овај концепт у хришћанску мисао уводи Ориген. У богословским споровима IV века појам дијастеме одиграће важну улогу у артикулацији антиаријанске аргументације, при чему посебно место припада Св. Григорију Ниском. Св. Григорије Ниски је, следећи Оригенове увиде, разрадио концепт дијастеме примењујући га на широк спектар проблема, од тријадологије до епистемологије и теорије језика. Како се Св. Григорије појмом дијастеме користи како би одредио разлику у начинима постојања Творца и творевине, већина истраживача интерпретира значење овог појма тако да у њему препознаје оно чиме је створено одређено по себи, што у коначном резултира тиме да се дијастема разуме у смислу квалитета којим се творевина разликује од Творца. Спекулација о ангелској дијастеми заснива се управо на оваквој интерпретацији. Овај рад преиспитује неколико веома спорних аспеката овакве, у многоме исправне, интерпретације Григоријевих ставова. ▶ Кључне речи: ангелска дијастема, материјална дијастема, адијастатичност, творевина, божанство, ограниченост.


ANGELIC DIASTEMA?

Vukašin Milićević

Faculty of Orhodox Theology
University of Belgrade
Belgrade
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: For christian ontology of the created, the originally stoic concept of diastema has key meaning. In an original and creative way, Origen introduces this concept into the christian thought. In the theological conflicts of the 4th century the idea of diastema plays an important role in the articulation of the anti-arian argumentation, especially in the work of St. Gregory of Nyssa. St. Gregory of Nyssa followed Origenes’ insights and worked out the concept of diastema by implementing it in a wide spectrum of problems, from triadology to epistemology and language theory. As St. Gregory of Nyssa uses the idea of diastema to determine the difference in the ways God and the creation exist, most scholars interpret the meaning of this term by recognizing in it the thing that determins the created by itself, which in the end results with diastema being understood as quality in which the creation is differentiated from the Creator. The speculation of the angelic diastema is built upon exactly on such an interpretation. This paper calls into question some very problematic aspects of such a, in many ways correct, interpretation of the views of St. Gregory. ▶ Key words: angelic diastema, material diastema, adiastatic, creation, divinity, limitedness.