Богословље

Уље радости као елемент освећења човека у Светој тајни крштења

Милан Бандобрански
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УДК: 271.2-558.3/.4

БОГОСЛОВЉЕ 77/1 (2018) 152–163

Цео текст (.PDF)


Сажетак: У приложеном раду разматра се улога уља у оквиру Свете тајне крштења. Полазећи од досадашњих научноистраживачких резултата у вези са историјским и телетургијским развојем Свете тајне крштења, аутор усредсређује пажњу на чин предкрштењског помазања, како би анализирао улогу уља којим се помазују крштавани. Узимајући у обзир богослужбене и патролошке изворе, аутор указује на значај помазања уљем у контексту припреме кандидатâ за Тајну рођења водом и Духом. У закључку се истиче да се на примеру употребе уља у назначеном сегменту Свете тајне хришћанске иницијације потврђује чињеница да материја има освећујуће дејство у светотајинском животу Цркве. ▶ Кључне речи: Предкрштењско помазање, улога уља, уље радости, Свете тајне, материја у Светим тајнама, освећење.


THE OIL OF GLADNESS AS AN ELEMENT OF THE SANCTIFICATION OF MAN IN THE SACRAMENT OF BAPTISM

MILAN BANDOBRANSKI

Faculty of Orthodox Theology
University of Belgrade
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: The present paper investigates the role of oil within the Sacrament of Baptism. Relying on results of previous research regarding the historical and teleturgical development of the Sacrament of Baptism, the author focuses on the rite of prebaptismal anointing, in order to analyze the role of oil used to anoint the baptized. Taking into consideration both liturgical and patristic sources, the author points to the significance of anointing in the context of preparation of a candidate for the Sacrament of birth in water and Spirit. The author emphasizes in the conclusion that the usage of oil in the indicated segment of the Sacrament of Christian initiation confirms the fact that matter has a sanctifying effect in the sacramental life of the Church. ▶ Key words: prebaptismal anointing, the role of oil, the oil of Gladness, Sacraments, matter in the Sacraments, sanctification.