Васељенска љубав архимандрита Софронија Сахарова као одговор на етнофилетизам

Миланка Тешовић
Универзитет У Београду
Православни Богословски Факултет
Београд
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УДК: 271.222-879 271.222(470)-788-726.3:929 Старац Софроније

БОГОСЛОВЉЕ 77/1 (2018) 164–180

Цео текст (.PDF)


Сажетак: Тема етнофилетизма постала је врло актуелна у савременим богословским полемикама, нарочито послије Светог и Великог Сабора Православне цркве одржаног на Криту 2016. године. Иако је још прије више од 150 година осуђен као јерес, испоставља се да је етнофилетизам „преживио“, те да и даље представља озбиљан проблем и изазов за Православну цркву широм свијета. Осим богословског дефинисања, и критике наведени проблем Цркве захтјева и конзистентан богословски одговор. Бавећи се дјелима архимандрита Софронија Сахарова утврдила сам да се у њима такав одговор, рјешење и алтернатива за етнофилетизам могу пронаћи. У питању је хришћански универзализам прожет персонализмом. Овај приступ архимандрит Софроније афирмисао је цијелог свог живота. Како бих показала да се њиме може превазићи проблем етнофилетизма у Цркви у овом тексту сам најприје дала једну кратку анализу феномена етнофилетизма. Затим сам направила осврт на биографске детаље архимандрита Софронија који нам могу помоћи да схватимо како се оформило његово богословско универзалистичко гледиште. На крају сам указала да многи искази из дјела архимандрита Софронија представљају одговоре на етнофилетистичке пројаве са којима се сусретао и да и нама ти одговори могу послужити за јасно заузимање става у односу на етнофилетистички приступ наше савремености. ▶ Кључне ријечи: етнофилетизам, архимандрит Софроније Сахаров, универзализам, персонализам.


ЕCUMENICAL LOVE OF АRCHIMANDRITE SOPHRONY SAKHAROV AS RESPONSE ON ETHNOPHYLETISM

Milanka Tešović
Faculty of Orthodox Theology
University of Belgrade
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: Subject of ethnophyletism has became very actual in modern theological polemics, especially after Crete Council in 2016. Although condemned as heresy 150 years ago, it seems that ethnophyletism have “survived” and that it still represents a serious problem and a challenge for Orthodox Church worldwide. Becide theological defining and critics mentioned problem of Church demands a consistent theological response. While dealing with writings of archimandrite Sophrony Sakharov, I found that he has already gave such response, solution and alternative to ethnophyletism. It is Christian universalism impregnated with personhood. This approach archimandrite Sophrony affirmed during whole of his life. In order to show that it can be used to overcome problem of ethnophyletism in Church I gave in this text as first one brief analysis of conception of ethnophyletism. Then I made a retrospective view to biographic details of archimandrite Sophrony that might help us to understand how his universal theological views were established. In the end, I made a point that many statements from writings of archimandrite Sophrony represents responses on ethnophyletistic tendencies with which he used to meet and that these responses might serve to us as well for clear taking attitude in respect to ethnophyletistic approach of our contemporary. ▶ Key words: Ethnophyletism, Archimandrite Sophrony Sacharov, Universalism, Personhood.