Богословље

Богословље 2 (2018)

Павлова проповед у Атини (Дап 17, 16–34) у светлу пролога Аратовог дидактичког епа Појаве (ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ)

Дарко Ј. Крстић
Центар за црквене студије
Ниш
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Богословље 77/2 (2018), 5–21

УДК: 27-248.2-277
821.14ʼ02.09 Арат

примљено: 19.2.2018.
одобрено: 4.7.2018.

Цео текст (.PDF)

Опширније...

Нарсајева „Мемра о пресељењу Еноха и Илије“ – увод, превод, анализа и поређење

Бошко Ерић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 77/2 (2018), 22–53

УДК: 27-475.5"04"
27-291"04"
27-875.55 Нарсај

примљено: 15.12.2017.
одобрено: 18.01.2018.

Цео текст (.PDF)

Опширније...

Еклисиолошки аспекти сотириологије Римокатоличке Цркве: документ Placuit Deo Конгрегације за доктрину вере

Златко Р. Матић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Богословље 77/2 (2018), 54–73

УДК: 272-185.5
272-185"2018"(06)

примљено: 4. 8. 2018.
одобрено: 6. 8. 2018.

Цео текст (.PDF)

Опширније...

Брак и целибат у прва четири века

Сава Миловановић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Богословље 77/2 (2018), 74–90

УДК: 27-725-45

примљено: 5. 9. 2018.
одобрено: 18. 9. 2018.

Цео текст (.PDF)

Опширније...

Симболика простора у српским преводима старозаветних средњовековних апокрифа

Исидора Ана Д. Стамболић
Градски музеј Суботица
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Богословље 77/2 (2018), 91–109

УДК: 821.163.41.09-97"04/14" 271.2-245(497.11)"04/14"

примљено: 20. 2. 2018.
одобрено: 28. 2. 2018.

Цео текст (.PDF)

Опширније...

Објављивање чланака проф. др Ђока Слијепчевића у Јужноафричкој Републици

Немања Андријашевић
Универзитет „Лудвиг Максимилијан“
Институт за православно богословље
Минхен, Савезна Република Немачка
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Богословље 77/2 (2018), 110–125

УДК: 93/94:929 Слијепчевић Ђ.
050српска слога(680)"1969/1977"
014.3српска слога(680)"1969/1977"

примљено: 19. 11. 2017.
одобрено: 1. 12. 2017.

Цео текст (.PDF)

Опширније...

Из историје руског знаменог појања: етапе развоја и терминолошка разматрања

Ана Д. Рашковић
Државни конзерваторијум М. И. Глинка
Нижњи Новгород
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Богословље 77/2 (2018), 126–142

УДК: 783.25:271.222(470)
271.222-535(470)(091)

примљено: 1. 6. 2018.
одобрено: 20. 7. 2018.

Цео текст (.PDF)

Опширније...

Слике које тумарају: О рађању иконе из кризе иконичког поретка

Тодор Митровић
Висока школа — Академија Српске Православне Цркве за уметности и консервацију
Београд
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Богословље 77/2 (2018), 160–185

УДК: 271.2-526.62-1
27-876.7
27-662:316.7

примљено: 2. 4. 2018.
одобрено: 16. 4. 2018.

Цео текст (.PDF)

Опширније...

Однос помињања у Проскомидији и ходатајствене молитве

Милан Н. Марковић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Богословље 77/2 (2018), 143–159

УДК: 27-528.8-277

примљено: 27. 7. 2018.
одобрено: 20. 8. 2018.

Цео текст (.PDF)

Опширније...

Episcopal Legacy in Inquisitorial Processes in the Work of Pere Miquel Carbonell i Soler: 1488–1505 Barcelona

Ivana N. Arsic
Autonomous University of Barcelona
Spain
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Богословље 77/2 (2018), 186–202

УДК: 272-745(460)"1488/1505"

примљено: 6. 7. 2018
одобрено: 6. 8. 2018.

Цео текст (.PDF)

Опширније...

Стилистичкосинтаксичкe одлике теолошких научних радова на енглеском и српском језику

Ивана A. Кнежевић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Богословље 77/2 (2018), 203–211

УДК: 811.163.41'42:2-1
811.111'42:2-1
001.81:27-1

примљено: 26. 6. 2018.
одобрено: 9. 7. 2018.

Цео текст (.PDF)

Опширније...

Рецензије и прикази

Богословље 77/1 (2018), 197–214

Рецензије и прикази