Богословље

Симболика простора у српским преводима старозаветних средњовековних апокрифа

Исидора Ана Д. Стамболић
Градски музеј Суботица
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Богословље 77/2 (2018), 91–109

УДК: 821.163.41.09-97"04/14" 271.2-245(497.11)"04/14"

примљено: 20. 2. 2018.
одобрено: 28. 2. 2018.

Цео текст (.PDF)


Сажетак: Простор у српским средњовековним апокрифима јесте значајна и вишезначна компонента чија се симболика ослања на библијску традицију. Уз то, многи мотиви који припадају домену просторног представљају производ симболичког преплитања више традиција, од прехришћанских до хришћанских. Покушали смо да откријемо и евентуалне утицаје српског фолклора, које су преводиоци и преписивачи могли да унесу у апокрифе сачињавајући специфичне „посрбљене“ верзије апокрифне тематике. ▶ Кључне речи: апокриф, простор, небеса, ад, хришћанство.


The symbolism of space in the Serbian translations of the Old Testament Medieval Apocrypha
Isidora Ana D. Stambolic
Municipal Musem Subotica
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: Space is a significant and ambiguous component in Serbian Medieval Apocrypha, whose symbolism leans on biblical tradition. Many motifs in the spatial domain represent a product of symbolic sedimentation of multiple traditions, from the pre-christian, to those which have formed from the Christian tradition and have developed their own identity. We have also endeavoured to discover the possible influences of Serbian Folklore, that the translators and transcribers could have introduced to the Apocrypha, constituting specific “Serbianised” versions of apocrific themes ▶ Key words: apocrypha, space, Heavens, Hades, Christianity.