Богословље

Стилистичкосинтаксичкe одлике теолошких научних радова на енглеском и српском језику

Ивана A. Кнежевић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Богословље 77/2 (2018), 203–211

УДК: 811.163.41'42:2-1
811.111'42:2-1
001.81:27-1

примљено: 26. 6. 2018.
одобрено: 9. 7. 2018.

Цео текст (.PDF)


Сажетак: Екстралингвистичке карактеристике научног, а тиме и теолошког начина мишљења и излагања остављају трага и на синтаксичком нивоу научних радова. У раду се разматрају синтаксичке карактеристике теолошких научних радова строго научног подстила као основног носиоца карактеристика научног стила и подвлаче евентуалне разлике у односу на теолошке текстове који припадају другим подстиловима, односно научно-уџбеничком и научно-популарном подстилу. Анализа је извршена на корпусу одабраних радова на енглеском и српском језику насталих из пера еминентних теолога. ▶ Кључне речи: синтакса, строго научни подстил, теолошки научни радови, енглески језик, српски језик.


On Stylistic and Syntactic Characteristics of Theological Scientific Works in English and Serbian Languages
Ivana А. Knežević
Faculty of Orthodox Theology
University of Belgrade
iknezevic@ bfspc.bg.ac.rs

Summary: Extralinguistic characteristics of scientific, and thus of theological way of thinking leave their impact on the syntactic level of scientific papers. This paper deals with the syntactic characteristics of theological scientific papers of a strictly scientific substyle as the core of the scientific style, and it underlines the possible differences with regard to belonging to a particular group of substyle. The analysis has been carried out on the corpus of selected works of eminent theologians in English and Serbian languages. ▶ Key words: syntax, strictly scientific substyle, theological scientific papers, English language, Serbian language.