Богословље

Српскословенска Књига о Рути: однос према грчком тексту

Данијел M. Дојчиновић
Универзитет у Бањој Луци
Филолошки факултет
Бања Лука
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УДК: 27-243.27-234=163.1
091=163.1

36–52

Цео текст (.PDF)


Сажетак: Превођење Књиге о Рути на језик Словена веже се за најстарији период њихове писмености. У српскословенској традицији сачувана су четири преписа из познијег периода: Севастјановљев рукопис (1431. година, до Рут 4, 7), Павловски рукопис (16. вијек), Лесновски рукопис (XVI вијек) и Пчињски рукопис (XVI вијек). Они су науци познати. Овај рад надовезује се на досадашња истраживања српскословенског текста Књиге о Рути тако што га пореди са текстом Септуагинте, која је Солунској браћи и њиховим настављачима била узор при превођењу. Указује се на карактеристична преводилачка рјешења, као и на одступања у односу на грчки текст. ▶ Кључне ријечи: Књига о Рути, Септуагинта, српскословенски језик, превођење.


The Book of Ruth: A Comparison of the Greek Text and Its Medieval Serbian Translation

Danijel М. Dojčinović
University of Banja Luka
Faculty of Philology
Banja Luka
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: The Book of Ruth was translated in the early stage of the Slavic literacy. The Life of St Methodius says that the whole Bible was translated into the language of Slavs (Old Church Slavonic) during his life (9th century). Over the time, the difference among Slavic dialects was increased and every group modified Old Church Slavonic according to its own language sense. That is how the Serbian ’version’ of Old Church Slavonic language was developed. There are four Serbian manuscripts containing The Book of Ruth. They were made in the 15th and 16th century. The aim of this paper is to make a comparison between the Medieval Serbian text and the Greek versions. The most important translation solutions are discussed as well as the significant differences between the Serbian version and the Greek original. ▶ Key words: The Book of Ruth, Septuagint, Old Church Slavonic language, Serbian translation.