Богословље

Свети Августин: admirabile commercium и обожење

Александар Ђаковац
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УДК: 27-18 Августин, свети
27-9"03/04" Августин, свети
27-185.5

64–85

Цео текст (.PDF)


Сажетак: Учење о обожењу је дуго истицано као посебност источне православне теологије, које нема парњака код латинских отаца. Протестантски теолози су ово учење сводили на утицај паганства и објашњавали га као један од показатеља нездраве хеленизације јеванђеоске науке. Према општој сагласности савремених истраживача, Свети Августин не само да говори о обожењу, већ обожење заузима значајно место у његовом теолошком систему. Покушаћемо да анализирамо најзначајније аспекте Августиновог учења о обожењу у контексту његове опште теолошке позиције. ▶ Кључне речи: обожење, сотириологија, учествовање, посредник, оправдање, Свети Августин, Deus humilis, есхатологија.


St. Augustine: Admirabile commercium and Deification

Aleksandar Đakovac
University of Belgrade
Faculty of Orthodox Theology
Belgrade
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: The teaching of deification has long been emphasized as a peculiarity of Eastern Orthodox theology, which is unmatched by Latin fathers. Protestant theologians reduced this teaching to the influence of paganism and explained it as one of the indicators of the unhealthy Hellenization of Gospel science. According to the general agreement of contemporary scholars, St. Augustine not only speaks of deification but deification occupies a significant place in his theological system. We will try to analyze the most significant aspects of Augustine’s teaching on deification in the context of his general theological position. ▶ Key words: deification, sotiriology, participation, mediator, justification, Saint Augustine, Deus humilis, eschatology.