Богословље

Медитација над „медитацијом о нади“: о раној теологији Jиргена Mолтмана

Вук Беговић
Универзитет „Рупрехт-Kарл“
Богословски факултет
Хајделберг
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УДК: 274-1 Молтман Ј.

191–211

Цео текст (.PDF)


Сажетак: Текст је посвећен Јиргену Молтману и његовом покушају да питање (повести) теологије постави у однос према њеном могућем преутемељењу, које спроведено Молтмановим раним системским пројектом теологије наде, представља језгро укрштања вектора богословских кретања у претходном столећу. Рад представља и подухват којим се покушава (теоријски) захватити и тако посредовати формално упориште овог пројекта. ▶ Кључне речи: Јирген Молтман, повест обећања, хоризонт будућности, теологија наде.


Meditation about the “meditation about hope”: the early theology of Jurgen Moltmann

Vuk Begović
Rupecht-Karls-University of Heidelberg
Faculty of Theology
Heidelberg
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: This text is concerned with Jurgen Moltmann and his attempt to make the question of theology into a relationship with her possible re-founding, which carried through Moltman’s early systematic project “Theology of Hope” presenting the point of crossing the vectors of the theological movements in the previous century. The text also presenting an venture that is trying (theoretically) to comprehend and thus transfer the formal support of this project. ▶ Key words: Jurgen Moltmann, history of promise, horizon of the future, “Theology of hope”.