Богословље

Есхатологија апостола Павла: посланицe Солуњанима и Коринћанима

Митрополит Порфирије Перић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УДК:27-175 Павле, свети
27-248.4-277

21-34

Цео текст (.PDF)


Сажетак: У раду се прегледно излажу основи есхатолошких садржина у Па­вловим посланицама. С обзиром на обим и комплексност теме, рад се ограни­чава на сведочанства посланица Солуњанима и Коринћанима. У првом делу износе се основе Павлове есхатолошке терминологије, док се у другом делу представљају главне аспекти четири одабрана новозаветна списа. Радом се коначно увиђа слојевитост Павловог приступа есхатолошким темама, као и многостраност њихових реторичких импликација. ▶ Кључне речи: апостол Павле, есхатологија, парусија, васкрсење.


Eschatology of the Apostle Paul: the Epistles to the Thessalonians and Colossians

Metropolitan Porfirije Perić
University of Belgrade
Faculty of Orthodox Theology
Belgrade
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: The paper outlines the basis of eschatological content in Paul’s epistles. Given the scope and complexity of the topic, the work is limited to the testimonies of the epistles to the Thessalonians and Corinthians. The first part outlines Paul’s eschatological terminology, while the second part presents the main aspects of the four selected New Testament writings. The paper finally recognizes the layeredness of Paul’s approach to eschatological themes, as well as the versatility of their rhetorical implications. ▶ Key words: Apostle Paul, eschatology, parousia, resurrection.