Богословље

Икономијска тријадологија: Иринеј Лионски, Тертулијан и Иполит

Александар Ђаковац
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УДК: 27-285.2"01/02"
27-144.8 Иринеј Лионски, свети
27-144.8 Тертулијан
27-144.8 Иполит Римски, свети

19–39

Цео текст (.PDF)


Сажетак: У овом раду ћемо покушати да представимо идеју икономијске тријадологије онако како се она јавља код Светог Иринеја Лионског, Тертулијана и Светог Иполита, у сукобу са модалистима њиховог доба. Компаративном анализом настојаћемо да издвојимо посебности њиховог учења, као и заједничке мотиве и аргументацију. Такође ћемо указати и на главне недостатке овако утврђене тријадологије, али и на елементе које ће Црква препознати као аутентични израз сопственог предања. ▶ Кључне речи: икономијска тријадологија, модализам, монархијанство, Иринеј Лионски, Тертулијан, Иполит, Ноетије.


The Economic Triadology: Irenaeus of Lyon, Tertullian and Hippolytus

Aleksandar Đakovac
University of Belgrade
Faculty of Orthodox Teology
Belgrade
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: In this paper, I will try to present the idea of economic triadology as it appears in St. Irenaeus, Tertullian and St. Hippolytus, during conflicts with the modalists of their time. Through comparative analysis, I will strive to highlight the particularities of their learning as well as common motives and argumentation. I will also point out the major shortcomings of the triadology thus established, as well as the elements that the Church will recognize as an authentic expression of her own tradition. ▶ Key words: Economic triadology, modalism, monarchianism, Irenaeus of Lyon, Tertullian, Hippolytus of Rome, Noetius.