Богословље

Литургичке полемике у Српској Цркви почетком ХХ столећа

Прокопије (Туфик) Тајар
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УДК: 271.222(497.11)-528.8-549"190"(049.2)

41–57

Цео текст (.PDF)


Сажетак: С обзиром на то да преиспитивање литургијске теорије и праксе Српске Православне Цркве захтева темељно познавање свих одговарајућих развојних етапа кроз историју, предмет нашег истраживања представља проучавање литургичких полемика вођених у Српској Цркви путем црквених часописа почетком ХХ столећа. Стога, најпре ће бити изложени преглед и оцена тема заступљених у оквиру полемике вођене између проте Николе Божића и архимандрита Илариона Весића, да би највећи део рада био посвећен тематским оквирима, садржини и току литургичких расправа између Милоша Анђелковића, с једне стране, и проте Василија Николајевића, проте Станојла Драгуљевића, Јордана Милетића и игумана Теофила Стефановића, с друге стране. ▶ Кључне речи: Литургија, Српска Православна Црква, полемике, реформа, обредословље.


Liturgical Polemics in the Serbian Church at the Beginning of the 20th Century

Prokopios Tayar
University of Belgrade
Faculty of Orthodox Theology
Belgrade
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: The paper presents the currents and thematic framework of liturgical polemics in the Serbian Orthodox Church conducted through ecclesiastical magazines at the beginning of the 20th century. Starting with the research of unfinished debates concerning the easing of fasting and the shortening of the order of the Holy Liturgy, which took place between protopresbyter Nikola Božić and Archimandrite Ilarion Vesić, most of the paper presents and analyzes the complex issues of liturgical debates between Miloš Andjelković and a group of authors consisting of Vasilije Nikolajević, protopresbyter Stanojlo Draguljević, Jordan Miletić and Abbot Teofilo Stefanović. The most important topics were related to the possibility of shortening the order of the Holy Liturgy and potential corrections of numerous ritual elements specific to its celebration. These polemics coincided with personal misunderstandings and intolerance of the participants themselves, while the basic issue concerning the experience of liturgical theory, liturgical practice and the possibility of relevant changes remained unresolved. ▶ Key words: Liturgy, Serbian Orthodox Church, polemics, reform, ritual.