Богословље

Свети Мардарије (Ускоковић) као студент Санктпетербуршке духовне академије (према материјалима из архива Академије)

Константин Костромин
Санктпетербуршка православна духовна академија
Санкт Петербург, Русија
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Владислав Пузовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УДК: 271.222(497.11)-722.52:929
Мардарије Ускоковић, свети"1912/1916"(093)
271.222(470)-754(470)"1912/1916":
929(=163.41)(093)
378-057.875:271.2(470)"1912/1916"(093)

5–22

Цео текст (.PDF)


Сажетак: Свети Мардарије (Ускоковић) студирао је на Санктпетербуршкој духовној академији од 1912. до 1916. године. Поред студирања, био је ангажован у друштвеном животу Русије, мотивисан словенофилским уверењима. Био је оснивач Руско-црногорског друштва, сарадник Словенског добротворног друштва, учесник многих трибина посвећених словенском питању, а током Првог светског рата посећивао је заробљеничке логоре по Русији промовишући свесловенску идеју међу заробљеним Словенима припадницима аустроугарске војске. Његова делатност наилазила је на отпоре, чији су носиоци, по његовом уверењу, потицали из германофилских кругова око руске власти. Све то се рефлектовало на ток његовог студирања, о чему сведочи његов студентски досије, који се чува у оквиру архивске грађе дореволуционе Санктпетербуршке духовне академије, похрањене у Централном државном историјском архиву Санкт Петербурга. На основу поменутог архивског материјала, уз консултовање Мемоара Светог Мардарија, представљена је његова делатност као студента у Санкт Петербургу. У прилогу рада дат је превод на српски језик рецензије професора Ивана Савича Паљмова на кандидатску дисертацију Мардарија (Ускоковића) посвећену словенофилским идејама Алексеја Степановича Хомјакова. ▶ Кључне речи: Свети Мардарије (Ускоковић), Санктпетербуршка духовна академија, српско-руске црквене везе, словенофилство, Иван Савич Паљмов, Русија.


Saint Mardarije (Uskoković) as a student at Sankt Petersburg’s Spiritual Academy (According to Academy’s Archives)

Konstantin Kostromin
Sankt Petersburg’s Spiritual Academy
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Vladislav Puzović
University of Belgrade
Faculty of Orthodox Theology
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: Saint Mardarije (Uskoković), the first Serbian bishop in America, was formed as a theologian in Russia. He studied at the Sankt Petersburg’s Spiritual Academy form 1912 to 1916. He was not focused just on studies during the social turmoil in Russia, but took an active role in the life of local society as well. Proof for that could be found in his school profile that was not explored until now. In these documents we could find proof of Mardarije’s activism that was based on Slavophilia. We could also find out about obstacles he faced from pro German oriented circles in Russia. Maradarije was led by Slavophilia both in his pastoral and academic work. His Candidates’ Thesis was related to the Slavophilia ideas of Aleksey Stepanovich Khomyakov. Mardarije’s thesis was redacted by Ivan Savich Palymov. Serbian translation of the thesis redaction is added to this paper. ▶ Keywords: Saint Mardarije (Uskoković), Sankt Petersburg’s Spiritual Academy, Serbian-Russian Church relationships, Slavophiles, Ivan Savich Palymov.