Богословље

Украјинске црквене структуре у Сједињеним Америчким Државама у првој половини ХХ века

Миле Суботић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УДК: 27-78(=161.2)(73)"19"
271.2(=161.2)(73)"19"
94(=161.2)(73)"19"

81–94

Цео текст (.PDF)


Сажетак: Компликовани односи америчких Украјинаца су двадесетих година прошлог века довели до стварања неколико украјинских православних и римокатоличких цркава. Вера је била и везивни елемент, али и фактор подела америчке украјинске заједнице. Рад је упоредноисторијски преглед најважнијих догађаја и личности међу Украјинцима у Сједињеним Америчким Државама на почетку и у првој половини ХХ века у историјском и друштвеном контексту. ▶ Кључне речи: православље у Америци, украјинске црквене структуре, Руска Црква, унијати, Украјинци, Карпато-Русини, Алексије Тот.


Ukrainian Churches in the United States of America at the First Half of the 20th Century

Mile Subotić
University of Belgrade
Faculty of Orthodoks Theology
Belgrade
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: Ukrainians came to the United States between 1880 and 1914. They are distinguished primarily by language and religion. Ukrainian religious affiliations are generally split between the Uniate Catholic and the Eastern Orthodox Church. Ukrainian immigrants tried to re-create their religiously oriented environment in America. Their religious life has been shaped by the struggle to preserve their Eastern rite in a generally unsympathetic Latin-rite Catholic environment. The Reverend Alexis G. Toth (1853–1909), a Carpatho-Rusyn priest, led his group into the Russian Orthodox Church. By the 1920s this complicated early history of Ukrainian immigrant religious life had led to the creation of Ukrainian Catholic and Ukrainian Orthodox Churches. Religion has been both a unifying and divisive force in the life of the Ukrainian — American community. ▶ Keywords: American Orthodoxy, Ukrainian Churches, Russian Church, Uniates, Ukrainians, Carpatho-Rusyns, Alexis Toth.