Богословље

Два непозната пролога српским патријарсима

Никола Лукић
Универзитет у Београду
Православи богословски факултет
Београд
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УДК: 271.222(497.11)-722.51-36:929 Пајсије, српски патријарх
271.222(497.11)-722.51-36:929 Гаврило I, српски патријарх
271.2-282.5

115–140

Цео текст (.PDF)


Сажетак: У раду ћемо представити два до сада непозната пролошка житија српских патријараха — Светог Пајсија Јањевца (1614–1647) и Светог свештеномученика патријарха Гаврила I Рајића (1648–1655), који је мученички пострадао 1659. године. Иако је патријарх Гаврило прејемник патријарха Пајсија, његова мученичка смрт омогућила је да он први добије светитељски култ и светитељску службу, али без пролошког житија. Светитељска служба патријарха Пајсија, још увек није написана, штавише, до сада нам није позната ни једна њена химнографска нити хагиографска јединица. У овом случају пролошко житије патријарха Пајсија ће представљати први постојан и за сада једини познат хагиолошки састав из прошлости који сведочи у корист светитељског култа патријарха Пајсија. У садржају Антонијеве бележнице (АСПЕБ ГР 45), рукописног састава из XIX века, открили смо поменуте прологе који недостају. Тим пролошким саставима не попуњава се само недостатак потребних текстова него се реконструишу и најранија позната сведочанства у корист поменутих светитељских култова ова два у свему истакнута српска патријарха. Представићемо историјски развој њихових култова и приказати оригинални текст светитељских пролога који недостају и на тај начин ћемо попунити постојећу лакуну. ▶ Кључне речи: Антонијева бележница, пролошко житије, светитељски култ, патријарх Пајсије, патријарх Гаврило, Србљак.


Two Unknown Prologues of Serbian Patriarches

Nikola Lukić
University of Belgrade
Faculty of Orthodox Theology
Belgrade
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: In our article we shall discuss two prologues, which were unknown up to now — the lives of two serbian patriarches who became saints — the prologue of Saint patriarch Paisije I of Janjevo (1614–1647) and the prologue of Saint patriach Gabriel I Raic (1648–1655), who became a martyr upon his tragic death in 1659. Although patriach Gabriel was the successor of patriarch Pajsije, his martirial death enabled him to have his saints cult and saints service earlier, but his service does not include his saints life or prologues. Saint service of patriarch Pajsije does not exist and needs to be written. Saints life of patriarch Pajsije, that we are presenting here, is the one and only known ancient source which testifies to his saintly feast or primordial form of cult and goes back to the 19th century. In the content of manuscript of Anthony’s notebook (ASPEB GR 45), we reveal two forgotten texts which were written by Anthony hieromonk. Not only do those two texts fulfill the missed hagiographical texts, but we get a precious testimony on the beginnings of cults of this two prominent Serbian patriarches as well. In this article we shall present the path of development of the aforementioned cults and full original texts of two prologues of Serbian saints and in this way we resolve the lack which has existed. ▶ Keywords: Anthony’s notebook, prologues or Saints lives, Cult of saints, patriach Pajsije, patriarch Gabriel I Rajić, Srbljak.