Богословље

О Томосу уједињења из 1922. године – канонска и еклисиолошка анализа текста

Зоран Деврња
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

DOI: https://doi.org/10.18485/bogoslovlje.2023.82.1.2
УДК: 271.222(497.11)-74-77"1922"
322:271.222(497.11)"1922"
271.222(497.11):271.2(560)"1922"

стр. 17–28

Цео текст (.PDF)


Сажетак: Формирање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца доноси нове могућности у дефинисању и организовању положаја српског и свег православног народа на Балкану. Под њеним државотворним окриљем стекле су се могућности за обнављања јединства свих црквених јединица које су до 1766. године биле саставни део Пећке патријаршије. Сама идеја о обнови народног јединства, као и јединства и аутокефалног статуса Пећке патријаршије, тиња у свести српске јерархије и народа током целог XIX века, међутим, околности нису пружале могућност да се то питање изнова еклисијално и политички реализује. Томосом патријарха Мелетија и Синода Цариградске патријаршије из 1922. године вековна стремљења српског народа и Српске Цркве су остварена. Један век касније црквена свест хришћана XIX века потребује поновно еклисиолошко, канонско и правно анализирање и вредновање овог документа ради правилног разумевања његовог аутентичног садржаја и његових импликација на организовање и узајамно саодношење Православних Цркава данас. ▶ Кључне речи: Томос 1922, аутокефалија, Српска Православна Црква, Београдска митрополија, Карловачка митрополија, патријарх Мелетије, патријарх Димитрије, краљ Александар I Карађорђевић.


On the Tomos of Unification from 1922 – Canonical and Ecclesiological Analysis of the Text

Zoran Devrnja
University of Belgrade
Faculty of Orthodox Theology
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: The formation of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians brings new opportunities in defining and organizing the position of the Serbian and Orthodox people in the Balkans. The novel state-building circumstances enabled the restoration of the unity of all church parts that composed the Patriarchate of Peć until 1766. The idea of restoring national and ecclesial unity simmered in the consciousness of the Serbian hierarchy and the people throughout the 19th century. The ecclesiastical and political circumstances did not provide the opportunity to realize this issue. The Tomos of Patriarch Meletios and the Synod of the Patriarchate of Constantinople in 1922., enabled the realization of the centuries-old aspirations of the Serbian people and the Serbian Church. A century later, the church consciousness of 21st-century Christians needs a new ecclesiological, canonical and legal analysis and evaluation of this document aiming proper understanding of its authentic content and implications for the contemporary organization and mutual relations of Orthodox Churches. ▶ Keywords: Tomos from 1922., autocephaly, Serbian Orthodox Church, Belgrade Metropolitanate, Karlovci Metropolitanate, Patriarch Meletios, Patriarch Dimitrios, King Alexander I Karađorđević.