Богословље

Хришћански етос у Првој Aпологији Светог Јустина Философа

Здравко Јовановић


Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

DOI: https://doi.org/10.18485/bogoslovlje.2023.82.1.3
УДК: 27-285.2 Јустин Филозоф, свети
27-1 Јустин Филозоф, свети

стр. 29–48

Цео текст (.PDF)


Сажетак: Хришћанство Јустиновог времена суочавало се са непријатељском популарном перцепцијом у римском друштву и са бројним клеветама и оптужбама које су се односиле на сферу хришћанског етоса. У овом тексту разматра се аргументација коју је Свети Јустин Философ користио за побијање лажних оптужби и његова демонстрација утемељености хришћанског етоса у теологији, односно специфично разумевање божанских својстава које би требало опонашати. Свети Јустин указује и на евхаристијске корене хришћанског етоса и егзистенцијалне приоритете којима се хришћани руководе када радије бирају мучеништво и страдање него одрицање од свог хришћанског идентитета. Шире конотације Јустиновог апологетског богословља такође су узете у обзир. Ово се превасходно односи на његове циљеве у вези са представљањем Хришћанства као одговорног и респектабилног друштвеног чиниоца, затим на његове проптрептичке циљеве који се тичу потенцијалне конверзије његових реципијента, али и на антијеретички капацитет његових аргумената. ▶ Кључне речи: етос, антагонизам, демонологија, мучеништво, целомудреност, евхаристија.


Christian Ethos in the First Apology of Saint Justin the Philosopher

Zdravko Jovanović
University of Belgrade
Faculty of Orthodox Theology
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: The Christianity of Justin’s time faced a hostile popular perception in Roman society and numerous slanders and accusations related to the sphere of the Christian ethos. The present paper examines the argumentation that Saint Justin the Philosopher used to refute the false accusations and his demonstration of the foundation of the Christian ethos in theology, that is, a specific understanding of the divine attributes that should be imitated. Justin also points to the Eucharistic roots of the Christian ethos and the existential priorities that guide Christians when they choose martyrdom and suffering rather than renouncing their Christian identity. The wider connotations of Justin’s apologetic theology are also considered. This primarily refers to his goals regarding the presentation of Christianity as a responsible and respectable social factor, then to his proptreptic goals regarding the potential conversion of his recipients, but also to the anti-heretical capacity of his arguments. ▶ Keywords: Ethos, antagonism, demonology, martyrdom, σωφροσύνη, Eucharist.