Богословље

Богословље 1 (2012)

Уводна реч

Богдан Лубардић
главни и одговорни уредник

Цео текст (.PDF)

Садржај и CIP (.PDF)

Религија у демократији: о књизи Марсела Гошеа (у знак сећања на оца Pадована Биговића)

Зоран Крстић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2012) 9–12

УДК: 82-95

Цео текст (.PDF)

Интелигенција у Цркви

Радован Биговић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2012) 24–33

УДК: 27-1:316.344.32:27-72

Цео текст (.PDF)

Свети Сава Српски: задати отац, даровани брат - Светосавска беседа на Православном богословском факултету Универзитета у Београду 27. јануар 2012.

Богдан Лубардић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2012) 34–40

УДК: 27-475

Цео текст (.PDF)

Извори Макавејских књига

Ненад Божовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2012) 41–62

УДК: 27-245:27-276

Цео текст (.PDF)

Μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα 1Тим 3, 2 у сукобу интерпретација

Предраг Драгутиновић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2012) 63–72

УДК: 27-277.2:27-284

Цео текст (.PDF)

„Представљајући“ аспекти појма διακονία

Здравко Јовановић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2012) 73–94

УДК: 27-284

Цео текст (.PDF)

Conatus essendi и питање у Богу (Један аспект Левинасове критике западноевропске онто-теологије)

Драго Перовић
Универзитет у Никшићу
Филозофски факултет
Никшић

Богословље 1 (2012) 95–103

УДК: 111.1:177.9

Цео текст (.PDF)

Спорови о датуму слављења Васкрса у древној Цркви

Радомир Поповић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2012) 104–117

УДК: 27-9”0100/0325”

Цео текст (.PDF)

Рецензије и прикази

Богословље 1 (2012) 118–129

Цео текст (.PDF)