Богословље

Религија у демократији: о књизи Марсела Гошеа (у знак сећања на оца Pадована Биговића)

Зоран Крстић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2012) 9–12

УДК: 82-95

Цео текст (.PDF)